Strategia, missio & arvot

Strategia, missio & arvot

Strategia

Aplicomin kasvustrategia perustuu uusien innovatiivisten ja luotettavien telematiikka- ja seurantayksiköiden kehittämiseen. Meidän toimintamme perustana ovat pitkäaikaiset ja läheiset yhteistyösuhteet alihankkijoidemme sekä teknologiakumppaneidemme kanssa. Näiden tahojen kanssa kehitämme telematiikka- ja paikannusratkaisuja loppuasiakkaille kaupallisiin ajoneuvoihin, yritysautoihin sekä vakuutustelematiikkaan.

Monikäyttöiset ohjelmistotoiminnallisuudet sekä valikoidut palvelut osana laitteita tuovat lisäarvoa Aplicomin asiakkuuksille. Aplicom toimittaa tuotteitaan maailman laajuisesti ja sen päämarkkinat ovat Euroopassa ja Lähi-idässä.

Missio

Aplicomin missiona on lisätä liikenteen tehokkuutta ja turvallisuutta sekä vähentää ympäristöhaittoja kehittämällä älykkäitä, langatonta teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja ajoneuvoihin.

Me Aplicomilla uskomme, että ICT teknologian ansiosta lisääntyvä älykkyys kuljetuksissa ja logistiikassa on ratkaiseva tekijä oman yhteisömme sekä koko maapallon ilmastopäästöjen vähentämisessä. Uudet kommunikointi-, komponentti- ja ohjelmistoteknologiat mahdollistavat ajoneuvojen telematiikan ja seurannan avulla entistä turvallisempien, tehokkaampien ja vähemmän saastuttavien ratkaisujen kehittämisen liikenteen valvontaan.

Arvot

Aplicomin arvot kuvastavat sitä, miten haluamme toteuttaa missiotamme jokapäiväisessä toiminnassamme.

Meille  avoimet ja luottamukselliset suhteet asiakkaidemme sekä kumppaniemme kanssa ovat liiketoiminnan perusta. Tiedon avoin jakaminen ja toistemme kunnioittaminen ovat tapoja, joilla henkilökuntamme työskentelee keskenään ja kumppanien kanssa.

Varmistaaksemme korkean työn laadun pyrimme kehittämään itseämme aktiivisesti niin ammatillisesti, kuin myös ihmisinä. Jatkuva innovointi ja uusien ideoiden toteuttaminen, kuin myös uusien tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen ovat voimia, jotka ajavat meitä eteenpäin.

Tilaa uutiskirjeemme

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ota yhteyttä
Back to top