Aplicom IoT

Ratkaisumme perusta ovat monipuoliset ja ohjelmoitavat telematiikkalaitteet sekä muokattavat ohjelmistot datan keräämiseen ja esikäsittelyyn. Laitteista löytyy liitynnät useimpiin laitteissa ja koneissa käytettyihin dataväyliin, ja sen lisäksi niiden omilla antureilla voidaan kerätä seurattavan kohteen käyttöön liittyvää tietoa.

Aplicom A-sarjan laitteiden konfiguroitavan telematiikkaohjelmiston avulla voidaan toteuttaa useimpien ratkaisujen vaatima logiikka helposti, ilman varsinaista ohjelmointia. Konfigurointi tehdään lomakepohjaisella työkalulla, joka on Aplicomin kumppanien käytössä veloituksetta.

Jos vakioliitynnät eivät riitä, teemme tarvittavat asiakaskohtaiset laite- tai ohjelmistoratkaisut projektitoteutuksina.

Datan käytön helpottamiseksi tarjoamme A-sarjan laitteiden tuottamalle datalle välityspalvelua, Aplicom Data Service (ADS). ADS tukee kaikkia A-sarjan laitteiden dataprotokollia, eli sen kautta on tarjolla kaikki A-sarjan telematiikkaohjelmiston tarjoama data. ADS tarjoaa datan REST-tyyppisen rajapinnan kautta, yleisesti käytettävässä JSON-formaatissa.

Aplicom Aplicom T-sarja ja sen  Silver Cloud laitehallintapalvelu tarjoavat kustannustehokkaan ja helposti hallittavan ratkaisuun suoraviivaisiin paikannusratkaisuihin. Säänkestävä laite soveltuu asennettavaksi haastaviin olosuhteisiin, kuten perävaunuihin ja työkoneisiin. CAN-liitynnän kautta päästään käsiksi myös ajoneuvoväylän tuottamaan dataan. Laite toimitetaan palvelun kanssa, johon sisältyy laitehallinnan lisäksi myös mobiililiittymä kiinteään kuukausihintaan.

 

 

 

Tilaa uutiskirjeemme

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Ota yhteyttä
    Back to top