Aplicom IoT

Ratkaisumme perusta ovat monipuoliset ja ohjelmoitavat telematiikkalaitteet sekä muokattavat ohjelmistot datan keräämiseen ja esikäsittelyyn. Laitteista löytyy liitynnät useimpiin laitteissa ja koneissa käytettyihin dataväyliin, ja sen lisäksi niiden omilla antureilla voidaan kerätä seurattavan kohteen käyttöön liittyvää tietoa.

Aplicomin A-sarjan laitteiden konfiguroitavan telematiikkaohjelmiston avulla voidaan toteuttaa useimpien ratkaisujen vaatima logiikka helposti, ilman varsinaista ohjelmointia. Konfigurointi tehdään lomakepohjaisella työkalulla, joka on Aplicomin kumppanien käytössä veloituksetta.

Jos vakioliitynnät eivät riitä, teemme tarvittavat asiakaskohtaiset laite- tai ohjelmistoratkaisut projektitoteutuksina.

Datan käytön helpottamiseksi tarjoamme datan välityspalvelua, Aplicom Data Service (ADS). ADS tukee kaikkia A-sarjan laitteiden dataprotokollia, eli sen kautta on tarjolla kaikki A-sarjan telematiikkaohjelmiston tarjoama data. ADS tarjoaa datan REST-tyyppisen rajapinnan kautta, yleisesti käytettävässä JSON-formaatissa. Tämä helpottaa Aplicom-laitteiden liittämistä järjestelmiin. Tarjolla on myös hallintarajapinta, jolloin Aplicom-laitteiden toiminnallisuuden ja ohjelmistojen hallinta suoraan IoT-järjestelmästä käsin on mahdollista.

Tilaa uutiskirjeemme

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ota yhteyttä
Back to top