Oikeudenmukaisen ja älykkään liikenteen palvelujärjestelmän kehitys saa vauhtia

Aplicomin koordinoima suomalaisyritysten yhteistyöryhmä PANDA vauhdittaa uudenlaista älyliikenneosaamista samaan suuntaan hallituksen liikennepoliittisten tavoitteiden kanssa.

Yhteistyöryhmä on siirtynyt hankkeessaan kolmanteen vaiheeseen ja jatkaa laajentuneella kokoonpanolla turvallisempaan, sujuvampaan ja vähempipäästöiseen liikenteeseen pohjautuvan palveluekosysteemin rakentamista suomalaisille tienkäyttäjille.

Samalla tehdään kansainvälisesti etulinjassa etenevää kehitystyötä. Yhteistyöryhmän innovaatiot tähdätään myös vientituotteiksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön korkean tason selvitystyöryhmän asettaminen kartoittamaan tapoja päästä kohti oikeudenmukaisempaa ja älykkäämpää liikennettä on päättäjiltä vahva signaali. Liikennettä on kehitettävä palvelemaan liikkujia paremmin, ja kehitystyössä on myös kyse panostuksesta suomalaisen vientiteollisuuden vahvistamiseen.

Liikenteen palveluekosysteemin kehittäminen käynnistettiin alun perin Pohjola Vakuutuksen asiakkaisiin suuntautuen vuonna 2008 Pohjolan, Aplicomin, Nokian, Destian ja Helptenin välisenä yhteistyönä. Nyt yhteistyöryhmään liittyneitä yrityksiä ovat Taipale Telematics Oy ja Ebsolut Oy sekä maailman johtava NFC(Near Field Communicatins)-tagien valmistaja UPM RFID.

– Vakuutusmaksujen osalta tavoitteemme on, että ne voidaan tulevaisuudessa kohdentaa entistä oikeudenmukaisemmin. Muita palveluekosysteemin hyötyjä ovat esimerkiksi liikenneturvallisuuden lisääntyminen sekä ajosuoritteiden muodostuminen vähemmän kuluttaviksi, Pohjola Vakuutuksen yksikönpäällikkö Kyösti Talsi arvioi.

– PANDA-ryhmä kehittää itse ja liittää järjestelmään muiden toimittamia uudenlaisia palveluita autoilijoille, kuten pysäköinti- ja hätäpalveluita. Toteutukset ovat kansainvälisestikin vailla vertaa, sanoo palvelujärjestelmäarkkitehtuurista vastaavan Helpten Oy:n toimitusjohtaja Sampo Hietanen.
Näissä palveluissa autoilijan käyttöliittymänä toimii matkapuhelin, joka liitetään ajoneuvolaitteeseen bluetooth-yhteyden avulla. Helposti asennettavan ajoneuvolaitteen kehittää Aplicom, ja siihen voidaan saada yksityisyyden suojan turvaavia erikoisominaisuuksia.

– Tiemaksujärjestelmässä autoilijan yksityisyyden suojaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi siten, että ajoneuvolaite itsenäisesti laskee ajotietojen perusteella tarvittavat maksutiedot ja lähettää ne tiemaksuja veloittavalle organisaatiolle. Itse paikkatietoja ei tarvitse lähettää laitteesta ulos lainkaan, toteaa Aplicom Oy:n toimitusjohtaja Vesa Helkkula.

Yhteistyöryhmä on aiemmin toteuttanut Pohjolan autovakuutusasiakkaiden kanssa laajan pilotin, jossa käytettiin satelliittipaikannusta hyödyntävää älypalvelujärjestelmää. Siinä pilotoituja palveluita olivat muun muassa automaattinen ajopäiväkirja ja ajopalautteen ohjautuminen myös vakuutusyhtiölle.

Palvelujärjestelmän toteutuksessa painotettiin sitä, että myös ajamisen matkaan, aikaan, paikkaan ja ajotapaan perustuvia tietoja voitaisiin hyödyntää siinä, että vakuutusmaksut määrittyisivät asiakkaille täsmällisemmin ja oikeudenmukaisemmin. Samassa yhteydessä tutkittiin yksityisyydensuojan ja käyttäjäkokemuksen toteutumista.

Tilaa uutiskirjeemme

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Ota yhteyttä
    Back to top